POZIV NA VIRTUALNU RADIONICU “MEDIJI I MLADI”

Udruga Iseljenika, povratnika i useljenika poziva na radionicu “Mediji i mladi” koja će se održati u subotu  26. ožujka 2022. sa početkom u 10 sati .

U sklopu Projekta “Prirodna i kulturna dobra kao pokretači mladih i zajednice” koji provodi Udruga Iseljenika, povratnika i useljenika i partner Kulturno-umjetničko društvo Dangubice iz Kutereva u subotu, 26. i nedjelju, 27. ožujka održat će se dvije virtualne radionice.

PRVA RADIONICA MEDIJI I MLADI “

Cilj radionice je povećanje medijske pismenost mladih, podizanjem svijesti o navedenoj temi prepoznavanjem kvalitetnog i istinitog medijskog sadržaja.

Radionica će se održati na platformi Zoom. Svim sudionicima ćemo poslati poveznicu za spajanje na platformu.

Radionica se provodi u sklopu projekta „Prirodna i kulturna dobra kao pokretači mladih i zajednica„ koji ima za cilj podržati mlade, pomoći im u promociji njihove vizije i jačati ih u kontekstu znanja i u brojčanoj komponenti.

PLAN RADA :

10:00 – 10:30h     Vještine medijske pismenosti

10:30 – 10:45h     U čemu nam medijska pismenost pomaže?

10:45 – 11:00h     Kritičko razmišljanje i medijska pismenost

11:00 – 11:10h     Što je medij?

11:10 – 11:25h     Masovni mediji

11:25 – 11:35h     Vjerujemo li svemu što nam kažu?

11:35 – 11:50h     Primjeri iz prakse i razgovor sa sudionicima

11:50- 12:00h     Zaključci radionice

Prijavni obrazac: OTVORI 

Ovaj Projekt se provodi uz financiranje Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

 

Projekt „Prirodna i kulturna dobra kao pokretači mladih i zajednice“ – Umrežavanje i povezivanje s udrugom IKS

Dana 24.veljače 2022. godine, s početkom u 17:00 sati održan je online radni sastanak.

Na sastanku su sudjelovali: voditeljica Ruža Studer, Antonija Rončević zaposlenica projekta, članica udruge IPU Božica Tonković, Sabina Stipanec iz udruge IKS iz Petrinje, te članovi KUD-a Dangubice Josipa Rončević i Glorija Podnar.

S obzirom na novonastalu situaciju s covid-19 održavanje radionice i ovaj se put odvijalo putem zoom platforme..

Cilj ove radionice bio je upoznavanje, povezivanje, druženje, te prenošenje iskustava i upućivanje znanja jedni drugima. Na sastanku je  Sabini predstavljen  projekt „ Prirodna i kulturna dobra kao pokretači mladih i zajednice“, ciljevi projekta te planirane radionice i aktivnosti.

Zahvaljujući ogromnom iskustvu koje je kroz godine u provođenju projekata stekla Sabina, radionica je imala edukativan karakter kako kvalitetno voditi projekt tj. kako administrativno odrađivati praćenje projekta. Također je savjetoavala na što sve treba obratiti pažnju i na koje probleme u provođenju udruge kao početnici nailaze u svrhu i kako ih rješavati bi se uspješno realizirao projekt.

Pristup informacijama te sposobnost korištenja informacija sve su važniji za mlade a pogotovo u ovo izazovno vrijeme koje nas prati. Ova radionica koja je produbila znanje novih u projektu potaknut će nove aktivnosti informiranja i savjetovanja. Udruga IPU i KUD Dangubice mogu tijekom provedbe projekta računati na savjetodavnu potporu a razmjena iskustava između udruge IKS iz Petrinje, udruge IPU, te članica KUD-a „Dangubice“ Kuterevo potaknula je razmišljanje glede jačanja suradnje i eventualnog partnerstva u sljedećim projektima.

Ova u izuzetno ugodnom ozračju odrađena, kvalitetna radionica, uz pozitivne vibracije informiranja i učenja pokrenula je još jedno, za udruge bitno umrežavanje i povezivanje mladih u ruralnim sredinama – Like i Banovine.

 

Ovaj Projekt se provodi uz financiranje Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.         

 

KUD Dangubice – Susret sa crkvenom zajednicom i crkvenim zborom Kuterevo

Dana 25. 02.2022. u 18:00 sati u Župnom uredu u Kuterevu održano je ugodno seosko druženje s KUD-om Dangubice i crkvenom zajednicom.

S obzirom na Covid-19 pandemiju, druženje se održalo u manjem broju.

Prije samog početka druženja velečasni Stipe Zeba je blagoslovio Župni stan za tekuću 2022. godinu. Nakon blagoslova mještani sela Kutereva su sjeli za stol, te se počastili večerom, kako bi naši seljani rekli „ lička večera nije to za svakoga“.

Na druženju je KUD Dangubice crkvenoj zajednici spomenuo projekat „Prirodna i kulturna dobra kao pokretači mladih i zajednice“, koja mu je svrha i cilj djelovanja u selu Kuterevu tj. jedan oblik osnaživanja mladih u ruralnim sredinama.

Nositelj Projekta koji se financira sredstvima koja su dodijeljena od Središnjeg državnog ureda za demografiju, mlade i socijalnu politiku i koji se financira iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2021. godinu je udruga “Iseljenici, povratnici i useljenici”, dok su partneri udruga KUD “Dangubice“ iz Kutereva i Grad Otočac.

 

“Prirodna i kulturna dobra kao pokretači mladih i zajednice” – Povezivanje KUD-a Dangubice i KUD-a Fala

U utorak, 15. veljače 2022.g., u sklopu projekta “Prirodna i kulturna dobra kao pokretači mladih i zajednice” održao se putem platforme Zoom radni sastanak. 

Na sastanku su sudjelovali članovi Upravnih odbora Udruge Iseljenici, povratnici, useljenici,  KUD-a Dangubice, partnera u projektu i KUD-a Fala iz švicarskog Schaffhausena.

Uz upoznavanje članova, predstavljanje aktivnosti i djelovanja udruga, dogovorene su radionice koje će se prvi put održati u ožujku.

Cilj radionica je kvalitetno umrežavanje i povezivanje, izmjena kulturnih djelatnosti te prenošenje iskustva drugoj udruzi. Uz izmjenu znanja, želi se kroz upoznavanje ojačati mlade u Kuterevu, želi im se ukazati na vrijednost onog što stvaraju i želi se promovirati njihov kraj izvan granica Republike Hrvatske.

Udruga Iseljenici, povratnici i useljenici idealna je poveznica između jednih i drugih i samim tim provodi ovaj Projekt s velikom predanošću i željom revitalizacije ovog lijepog dijela domovine.

Ženska vokalna skupina Dangubica zaokružila je sastanak svojom pjesmom i samim tim pokazala da je povezivanje na kulturnom polju već započelo.

Projekt se provodi uz financiranje Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

PLAN I PROGRAM RADA PROJEKTA “PRIRODNA I KULTURNA DOBRA KAO POKRETAČI MLADIH I ZAJEDNICA”

  1. UVOD

Unatoč brojnim kulturnim i prirodnim bogatstvima, Ličko-senjska županija danas spada u jednu od najnerazvijenijih regija u Republici Hrvatskoj, s poražavajućim indeksom razvijenosti. Teška gospodarska situacija uvelike doprinosi daljnjem nazadovanju i problemima za lokalno stanovništvo poput nezaposlenosti što rezultira siromaštvom, egzodusom mladih i radno aktivnih te nezadovoljstvom i deprimiranošću.

Uslijed teške situacije i presporog oporavka gospodarstva ovog područja jedna od najviše siromaštvom i socijalnom isključenošću pogođenih skupina su mladi koji ne vide perspektivu za budućnost. Nezaposlenost je jedan od najznačajnijih problema s kojima se svaka država suočava, a osobito je zabrinjavajuća nezaposlenost mladih ljudi koji su značajan ljudski kapital našeg gospodarstva i društva. U strukturi nezaposlenih unazad par godina udio nezaposlenih mladih varira između 27% – 30%  i time prati negativne HR i EU trendove.

Nepovoljan položaj mladih u društvu, nezadovoljstvo  kao i neprepoznavanje perspektive za nekim boljim sutra uzrokovao je apatiju mladih. To se posebno primjećuje u ruralnim područjima. Mladima nedostaj poticaj, mnogi se ne trude oko poimanja koncepta društvenog angažmana, ljudskih prava, demokracije, komunikacije i aktivnog sudjelovanja, gledajući na iste kao apstraktne pojmove. Stoga je važno uspostaviti programe koje će primjenom interaktivnih metoda rada osigurati jačanje njihovih vještina i  kompetencija kako bi iskustveno naučili aktivno participirati i donositi odluke u zajednici i zašto je to za njih bitno.

Zašto je to važno naglasiti?

Kontinuirano iseljavanje stanovništva i  negativno prirodno kretanje uvjetovali su demografsko starenje ove županije koja je površinski najveća u Republici Hrvatskoj ali isto tako s najmanje stanovnika. Uz to, županija ima jako mali broj organiziranih i kontinuiranih sadržaja za mlade stanovništvo.

2. O NAMA – UDRUGA ISELJENIKA, POVRATNIKA I USELJENIKA

Udruga Iseljenika, povratnika i useljenika osnovana je 2016. godine s ciljem pomoći savjetodavno iseljenicima, povratnicima i useljenicima koji su često, pri iseljavanju, povratku i useljavanju u RH suočeni ponajprije s administrativnim problemima.

Uz to, udruga nastoji promicati vrijednosti kulturne baštine kako bi svi građani a posebice mladi gajili našu kulturu i cijenili dobra koja su naslijedili. Većinu članova udruge čine povratnici iz inozemstva različitih dobnih skupina koji su, ponekad i na težak način naučili da je život daleko od domovine težak. Dugogodišnjim životom u inozemstvu, upoznavanjem i onih, manje lijepih strana života u stranoj zemlji svjesni su ogromnog potencijala Hrvatske. Udruga želi pomoći savjetodavno u djelovanju udrugama, pojedincima i zajednicama u domovini a samim tim olakšati integracija povratnika i useljenika.

Život je iseljenike naučio da su temeljne vrijednosti uspjeha red, rad i disciplina i ta iskustva, znanje i radne vještine, skupljene u zemljama gdje su živjeli članovi udruge žele prenijeti mladima u domovini. Želi ih se potaknuti da prepoznaju potencijale i sebe pokušaju vidjeti u svojim zajednicama kao važne čimbenike društva i zajednica, kao uspješne poduzetnike i da tek tada razmišljaju  o iseljavanju. Sama činjenica da će svoja iskustva prenijeti članovi koji svoju budućnost žele provesti u Hrvatskoj najbolji je pokazatelj da mnogi iseljenici svojom voljom biraju život u Hrvatskoj.

Ipak, pri povratku ili useljenju u Hrvatsku mnogi imaju problema pri integraciji i uključivanjem u društveni život. Mnogi od njih ostavili su u inozemstvu svoju djecu i unuke te im je nakon više desetljeća boravka u iseljeništvu i sam sustav nepoznat. Nažalost, upravo zbog toga učestalo imamo priliku vidjeti da su se neki povratnici nakon nekog vremena boravka u domovini opet vratili u zemlju u kojoj su živjeli. Tu želimo aktivno djelovati i pokušati kroz aktivnosti i povezivanje s drugim udrugama pomoći povratnicima u reintegraciji.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi

– Suradnja između članstva u domovini i iseljeništvu sa ciljem promicanja interesa članstva u iseljeništvu i domovini, – osmišljavanje, predlaganje i provođenje kultumo-obrazovnih, sportskih i drugih projekata radi poticanja kulturnih, sportskih i sličnih vrijednosti u lokalnim sredinama.

– Organiziranje seminara, radionica, javnih tribina, konferencija i druženja iz područja djelovanja Udruge

– Pružanje savjeta, stručne i druge pomoći članovima u ostvarenju svojih prava

– Prikupljanje materijalnih sredstava radi doniranja, stipendiranja i pružanja druge materijalne pomoći potrebitima

– Suradnja s drugim i sličnim udrugama

S obzirom na navedeno odlučili smo u ovom projektu mladima prikazati primjere iz drugih zemalja te mogućnosti koje nudi upravo njihov kraj, npr. eko turizma i potencijala koji on ima za razvoj prirodno bogatih područja. Uz to, želimo mlade iz domovine povezati s njihovim vršnjacima u iseljeništvu. Tim putem mladi će izmjenjivati obostrano svoja iskustva, graditi mostove prijateljstva i učiti jedni od drugih.

3. PARTNER U PROJEKTU – KUD „DANGUBICE“

Kulturno umjetničko društvo “Dangubice” Kuterevo osnovano je 2010., a registrirano 2011. godine. Naziv „Dangubica“ dobilo je po autohtonom žičanom instrumentu sela Kutereva koji se najčešće svirao u predjelima Slavonije, Korduna i Like.

Umijeće izrade solističke tambure kuterevke dio je stoljetne tradicije naselja Kuterevo gdje vrsni samouki majstori, drvodjelje i danas izrađuju tu vrstu glazbala, najpoznatija je obitelj Šporčić, a njenu tradiciju izrade uče i mladi. Kuterevo je jedino mjesto gdje se izrađuje ova vrsta glazbala u ovom dijelu Like. Upravo to umijeće uvršteno je kao nematerijalna kulturna baština u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. Tradicija izrade kuterevke, kao i drugih drvenih predmeta, duboko je ukorijenjena u povijesnom razvoju naselja. Kulturno umjetničko društvo „Dangubice“ osnovano je sa željom njegovanja tradicije i običaja, pjesme i plesova kao i izvornog govora svoga sela, Kutereva. Ono što se također želi sačuvati od zaborava je sviranje spomenute tamburice dangubice – kuterevke.

U KUD-u djeluju 50. članova različite starosne dobi. U svojih deset godina postojanja udruga se može pohvaliti brojnim nastupima i priznanjima kao i nagradama, kako na regionalnoj, tako i na državnoj razini. Nastupali su na raznim smotrama, priredbama i manifestacijama diljem domovine: Smotri folklora u Otočcu, međunarodnoj smotri izvornog folklora u Muću, Vinkovačkim jesenima, Đakovači vezovima, Smotri folklora „Na Neretvu misečina pala“ u Metkoviću, Međunarodnoj smotri folklora Zagreb, Hrvatskoj smotri samičara u Donjim Andrijevcima, Brodskom kolu, Smotri izvornog folklora Karlovačke županije „Igra kolo“ u Ogulinu, Pasionskoj baštini u Zagrebu i susretima koje organizira Hrvatski sabor kulture. Jedini nastup izvan domovine bio je na Susretu čuvara etno baštine u Njemačkoj gdje su osvojili nagradu najizvornije grupe.

Posebno ističu sudjelovanje na snimanju glazbeno-scenskog serijala HRT-a Lijepom našom u Novalji i Gospiću, gostovanje u emisiji HRT-a Dobro jutro Hrvatska i sudjelovanje 2017. godine u snimanju dokumentarne emisije HRT-a pučke i predajne kulture o tamburici dangubici.

Udruga svake godine organizira godišnji koncert u Kuterevu na kojem sudjeluju i ostala kulturno-umjetnička društva. Taj koncert je jedan od najzanimljivih nastupa, vesele naravi s dramskim nastupom članova gdje se priredi gluma s tematikom starine i starinskih običaja ili nekih događaja trenutnog vremena i stanja.

Djeluju u više sekcija: dangubaška, tamburaška, dramska, pjevačka i izvorno folklorna. Godine 2018. snimili su svoj prvi audio CD pod nazivom “Kuterevo selo ispod gore” koji sadrži 15. izvornih napjeva i pjesama sela i koji je bio nominiran za glazbenu nagradu PORIN.  Svoj drugi audio CD pod nazivom “Prošeta momče kroz selo“ koji sadrži 23. izvorne pjesme godine izdali su 2020. g.

Nagrade i priznanja potiču optimizam i entuzijazam kod članova, uz svog izuzetno angažiranog predsjednika i dalje raditi na stvaranju.

4. O PROJEKTU

KUD Dangubice primjer je mladih koji su u kulturi prepoznali vrijednost koja ona nosi za zajednicu. Ovim projektom želi ih se podržati, pomoći im u promociji njihove vizije i jačati ih u kontekstu znanja i u brojčanoj komponentni. Iz tog razloga odlučili smo   osnažiti ih kroz česte posjete, razgovore i edukacije te im ukazati  mogućnosti koje se pružaju kroz EU fondove. Upravo u kontekstu održivog razvoja, socijalnog poduzetništva, turizma i ostalih potencijala koji im stoje nadomak potrebno je mnogo toga naučiti i primjeniti. Medijskom kampanjom želi se ukazati na važnost očuvanja kulturno-materijalne baštine sela Kutereva i lokalne zajednice. Očekujemo da će cilj ove strategije biti vidljiv te da će povećati interes mladih u razvoju senzibiliteta za tradiciju s ciljem obnove, zaštite i revitalizacije kulturne i prirodne baštine.

Uz edukacijske pakete za mlade, usmjerit ćemo se i na njihovo osnaživanje i osvještavanje kroz ciljane radionice i osmišljena strukturirana druženja. Sudjelovanje mladih u odlučivanju, uvažavanje njihovih stavova i mišljenja jedno je od temeljnih smjernica koje vode  prema donošenju kvalitetnih odluka i njihove provedbe, te razumijevanju demokracije. No unatoč brojnim važećim strategijama i provedenim aktivnostima potrebno je intenzivno raditi na osnaživanju kompetencija mladih kroz informiranje i uključivanje kako bi postali aktivni pokretači promjena u zajednici u kojoj žive. Predložene aktivnosti projekta koje uključuju društvenu participaciju, financijsku i medijsku pismenost čine cjelinu koja daje podlogu za kompetentno uključivanje, aktivizam i kritičko promišljanje mladih u zajednici.

Društvena participacija (angažman) mladih ogleda se kroz prizmu aktivizma mladih koji se trebaju staviti u direktnu ulogu osmišljavanja i kreiranja, propitkivanja i istraživanja potreba u zajednici, implementacije te uključivanje drugih dionika u provedbu.

5. CILJ PROJEKTA

Cilj projekta je osnaživanje mladih Ličko senjske županije uspostavom programa njihovog slobodnog vremena usmjerenog  na konkretna, specifična znanja, čim će im se olakšati pozicioniranje u društvu, na tržištu rada, potaknuti na kritično promišljanje te socijalno, društveno i poduzetničko djelovanje u zajednici.

6.  PLAN RADIONICA DRUŠTVENOG ANGAŽMANA MLADIH

         Planirane radionice društvenog  angažmana  mladih u zajednici :

Lider/ica u zajednici – Upoznavanje s osnovnim pojmovima liderstva i vještine koje liderstvo nosi sa sobom, promišljanje o potrebama u zajednici, uloge mladih lidera prema mladima i zajednici, rad s mladima. Ova radionica je uvod u ostale aktivnosti za nadogradnju vještina i kompetencija koje su potrebne za aktivan angažman mladih u društvu.

Želim biti moderator/ica – (upoznavanje s osnovnim pojmovima moderiranja i stavljanje mladih u direktnu poziciju propitkivanja i informiranja te jačanje svojih javnih nastupa).

– Medijska pismenost mladih – Mladi i mediji: upoznavanje s osnovnim pojmovima medijske kulture, promišljanje  koliko vjerujemo reklamama, jesu li mediji neovisni, zaštita osobnih podataka itd.

Financijska pismenost mladih – obrađivat će se teme razumijevanja pojma novca, različitih oblika plaćanja i upravljanja vlastitim financijama. U drugom djelu radionice sudionici će uz mentorski pristup izraditi svoj plan buduće potrošnje. Radionice će se provoditi uz korištenje power point prezentacije i kalkulatora za osobne financije. Radionicu će održati osoba s višegodišnjim iskustvom u edukaciji mladih na temu financijske pismenosti.

Aktivnosti druženja i razmjene iskustva – kontinuirano 2 puta mjesečno – kulturne radionice, susreti s iseljenicima, razmjena iskustva i sl. online ili u prostorijama koje koristi KUD Dangubice (Vatrogasni dom)

evaluacijom, te namjenski i ekonomično korištenje dobivenih sredstava.

DODATNE AKTIVNOSTI  – Nagradni natječaj – nakon provedbe svih planiranih modula edukacija uključeni mladi će imati zadatak stvaranja svog idejnog projekta razvoja zajednice (mini poduzetničku ideju). Očekujemo razradu najmanje dva pijedloga koje će biti predstavljene lokalnoj zajednici. Najbolji prijedlog bit će nagrađen  (provedba srpanj – listopad 2022.)

10. ZAKLJUČAK

Provedba projekta potaknut će dugoročnu i pozitivnu održivost kroz nastavak redovite suradnje s udrugama u domovini i svijetu te raznim institucijama.

Osim konkretnih znanja mladima će biti prezentirani primjeri dobre prakse koje će moći implementirati u svojoj zajednici. Kroz planirani nagradni natječaj motivirat će se mlade da se aktiviraju i predstave svoje prijedloge. Povezivanjem s lokalnom samoupravom očekuje se mogućnost suradnje u realizaciji budućih projekata i prepoznavanju mladih kao pokretača zajednice.

Promocija projekta i kulturne baštine utjecat će na jačanje partnera na projektu, privući će nove članove a time osigurati i daljnji uspješan rad udruge i prepoznatljivost kod novih potencijalnih donatora.

Administrativna i financijska održivost projekta nastojat će se postići održavanjem radnih mjesta uposlenih osoba i nakon isteka projekta na način da će se prijavljivati na natječaje za financijske potpore.

Provedbom aktivnosti projekta utjecati će na mlade s tim da će povećati njihova znanja i kompetencije što će ih dalje usmjeravati u budućem obrazovanju i na tržištu rada, te time ujedno povećati kvalitetu života mladih u ovim ruralnim sredinama.

Ako uzmemo u obzir da je Ličko senjska županija  jedna od socio-ekonomsko najugroženijih regija naše države te da si tim mladi ovog područja u dodatnom nepovoljnom položaju jasno je da im je potrebna podrška i usmjeravanje koje sustavno izostaje u sklopu formalnog obrazovanja. Zaključujemo da je provedba ovakvog projekta prilika za postizanje bolje kvalitete života mladih navedenoga područja.

Ovaj Projekt se provodi uz financiranje Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

Radionica međunarodnih volontera i mladih KUD-a Dangubice

U siječnju, točnije od 10.1.-14.1.2022. imali u Kuterevu se održala radionica na temu Koordinacija volontera.

Na toj radionici sudjelovali su volonteri iz raznih zemalja: Srbije, Kosova, Italije, Albanije, Francuske, BiH, Hrvatske te nekoliko mladih iz Kutereva, tj. KUD – a Dangubice.

Trening koji je obuhvaćao jako puno tema kao i primjeraje bio je jako zanimljiv. Svaki sudionik morao je objasniti svoju ulogu u organizaciji kao i predstaviti svoju organizaciju. Jednu večer održala se međukulturalna večer te je tako svaki sudionik predstavio svoju državu uz suvenir, hranu ili nešto posebno što predstavlja kraj odakle dolaze.

Svim sudionicima organiziran je razgled sela uz vodstvo kao i pohod na jedan od vrhova – Korenski vrh. Obzirom da je bilo snijega bilo je omogućeno i sanjkanje ili spuštanje na vreći niz poznate kuterevske drage, tj. strmine.

Uz novostečena prijateljstva i upoznavanje drugih kultura bio je to jedan izuzetno zanimljiv i kulturalno ispunjen tjedan.

U Otočcu predstavljen projekt “Prirodna i kulturna dobra kao pokretači mladih zajednica”

Na poziv gradonačelnika Otočca, Gorana Bukovca u petak, 24. prosinca 2021. godine u Vijećnici Grada Otočca predstavljen je projekt „Prirodna i kulturna dobra kao pokretači mladih zajednica“. Projekt su predstavili predsjednica udruge Iseljenici, povratnici i useljenici Ruža Studer, predsjednik KUD-a Dangubice Matej Šporčić i Gloria Podnar.

Nositelj Projekta koji se financira sredstvima koja su dodijeljena od Središnjeg državnog ureda za demografiju, mlade i socijalnu politiku i koji se financira iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2021. godinu je udruga “Iseljenici, povratnici i useljenici”,  dok su partneri udruga KUD “Dangubice“ iz Kutereva i Grad Otočac.

Svoje zadovoljstvo što će se projekt realizirati na području Grada Otočca izrazio je  gradonačelnik Goran Bukovac. – Od izuzetne je važnosti da imamo projekte koji obuhvaćaju mlade, kazao je između ostalog.

Prioritetnom području “Mladi u ruralnim sredinama“ na koji je projekt prijavljen želi se pokloniti posebna pažnja, rekla je na potpisivanju ugovora u Zagrebu državna tajnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade Željka Josić.

Projekt će između ostalog ponuditi edukativnu radioncu „EU i pisanje projekata“ , radionicu „Medijska i financijska pismenost“ i druge aktivnosti. Radionice imaju cilj potaknuti mlade na aktivno sudjelovanje u društvu a krajnji cilj projekta je edukacija mladih te će se u radionicama ponuditi mnogi korisni savjeti i informacije.

Predsjednici udruga Ruža Studer i Matej Šporčić potpisali su istovemeno Sporazum o suradnji

Dodijeljeni ugovori za projekte usmjerene mladima

U središnjem državnom uredu za demografiju i mlade, u srijedu 15. prosinca 2021. g. svečano su dodijeljeni ugovori za projekte usmjerene mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2021. godinu.

Ugovore je uručila državna tajnica za demografiju i mlade Željka Josić.

Poziv za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2021. godinu trajao je od 05. srpnja do 20. kolovoza 2021. godine, a raspoloživ iznos bio je 10.000.000,00 kuna.
Ukupno se dodjeljuje 9.976.372,40 kuna za 105 projekata u vrijednosti od 75.000,00 do maksimalnih 150.000,00 kuna po projektu. 

Aktivno sudjelovanje mladih u društvu,  savjetovanje i informiranje mladih, organizacija slobodnog vremena mladih i podrška inicijativama mladih u zajednici, povećanje znanja i vještina, zapošljivosti i konkurentnosti na tržištu rada te poticanje socijalnog uključivanja mladih (rad s mladima u NEET statusu), neka su od interventnih područja koja su vrednovana u projektima.

„Poseban naglasak u ovom Pozivu, kao i u našim javnim politikama za mlade, stavljamo upravo na mlade u ruralnim sredinama jer smatramo da mladima koji su u nepovoljnijem položaju treba približiti usluge i osigurati jednake mogućnosti kao i onima u većim centrima i gradovima. Rad s mladima u područjima pogođenim potresom također je zauzeo prioritetno mjesto“, istaknula je prigodom dodjele ugovora državna tajnica Josić.
Istaknula je i važnost prevencije nasilja nad i među mladima te prevencije ovisnosti koji su u projektima, također, vrednovani.

Projekt udruge

Našoj udruzi “Iseljenici, povratnici i useljenici” dodijeljena su sredstva za prioritetno područje “Mladi u ruralnim sredinama”. Ugovor je potpisala predsjednica udruge Ruža Studer. Zajedno s KUD-om “Dangubica” iz Kutereva tijekom 2022. godine provest ćemo projekt “Prirodna i kulturna dobra kao pokretači mladih i zajednice” .

Zahvaljujemo gradonačelniku Otočca Goranu Bukovcu koji nam je u ovom projektu dao svoju podršku.