Arhiva oznaka za: doc. dr.sc. Josip Ježovita

IMIDŽ HRVATSKE IZ PERSPEKTIVE HRVATSKIH ISELJENIKA I NJIHOVIH POTOMAKA U RAZLIČITIM DIJELOVIMA SVIJETA

Objavljen prvi znanstveni članak prof.dr. sc. Bože Skoke, doc. dr. sc. Josipa Ježovite i doc.dr.sc. Mateje Plenković u okviru projekta Tematske mreže ZA-JEDNO.HR  

Iseljenici su svojevrsni glasnogovornici i promotori svoje domovine u svijetu te ih javnost zemlje u kojoj žive doživljava kao predstavnike, odnosno uzorke ili pak modele naroda iz kojeg potječu. Pojedinci ili grupe pojedinaca koji u zemlji useljenja imaju dobar ugled automatski će u okruženju (susjedi, kolege, prijatelji, slučajni prolaznici i promatrači) izazvati pozitivno mišljenje o zemlji iz koje dolaze. Uz to, stranci će razvijati daljnji interes o domovini dijaspore. Stoga, važno je osvijestiti međuovisnost pojedinaca i organizacija dijaspore na imidž domovine. Također, treba znati da je ova međuovisnost obostrana, pa tako dobar imidž domovine odraziti će se i na osobni ugled pojedinaca u dijaspori i unaprijediti njihov položaj u društvu. Naravno, može vrijediti i obrnuto i utjecaj na ugled ne mora uvijek biti pozitivan.

Nadalje, može se reći da su iseljenici su produžena ruka diplomacije i nerijetko uz napore diplomatskih predstavništava Republike Hrvatske u svijetu upravo angažirani i utjecajni Hrvati i hrvatske iseljeničke organizacije rade ključne pomake u boljem pozicioniranju Hrvatske na globalnoj društvenoj i gospodarskoj sceni. Nadalje, izgledna je pretpostavka da su iseljenici u prednosti kada je promocija Hrvatske u svijetu u pitanju u odnosu na bilo koju instituciju iz Hrvatske jer su oni ti koji poznaju jezik, običaje, mentalitet, lokalna obilježja i stereotipe u stranoj državi čiji su građani, a koja je okruženje u kojem se (neformalna) promotivna aktivnost provodi. 

Dobar imidž Hrvatske može utjecati na poboljšanje standarda života Hrvata u Domovini i Hrvata u Iseljeništvu te ga je zato važno razumjeti i njegovati. Promotivni napori koje ulaže država radi izgradnje svog vlastitog imidža itekako mogu biti poduprijeti od strane dijaspore, a takva suradnja krajnji rezultat tih napora čini uspješnijim. No, kako bi uspjeh bio vjerojatniji, napori matične države i (namjerni i nenamjerni) napori dionika iz dijaspore trebaju biti usklađeni, odnosno potrebno je osigurati zajedničko razumijevanje identiteta, nacionalnih interesa, ciljeva, vrijednosti i posebnosti koje domovina ima. Dakle, međusobno upoznavanje pojedinaca i zainteresiranih skupina u Hrvatskoj i onih u hrvatskom iseljeništvu nužno je za izgradnju dobre i provedive strategije jačanja dobre reputacije, odnosno imidža, Republike Hrvatske. 

Doprinos na ovom području, kako umrežavanja i međusobnog upoznavanja, tako i daljnjeg znanstvenog istraživanja usmjerenog na jačanje odnosa dijaspore i domovine,  daje Humanitarna udruga „fra Mladen Hrkać“ koja je vodeći partner na projektu: Tematska mreža ZA-JEDNO.HR – zaJEDNO srce, jedna duša, jedna HRVATSKA koji sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (ESF), u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali. U projekt su uključeni brojni znanstvenici s nekoliko hrvatskih znanstvenih institucija, kao i brojne organizacije iz Hrvatske i svijeta koje su povezane s hrvatskim iseljenicima i djeluju na području unaprjeđenja odnosa domovine i iseljeništva. 

Kroz projekt su organizirana i financirana čak tri istraživanja, a jedno od njih bavi se temom Promocija gospodarskih interesa i kulturnog identiteta Republike Hrvatske u svijetu putem umreženog djelovanja hrvatskih iseljeničkih zajednica i udruga. Iz projekta i spomenutog istraživanja proizašao je i znanstveni rad Imidž Hrvatske iz perspektive hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka u različitim dijelovima svijeta,  objavljen u novom broju znanstvenog časopisa Kroatologija, čiji su autori prof.dr.sc. Božo Skoko te s Hrvatskog katoličkog sveučilišta doc. dr.sc. Josip Ježovita i doc.dr.sc. Mateja Plenković – u istraživački tim spomenutog istraživanja su također uključeni i drugi znanstvenici iz Instituta za migracije i narodnosti te Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Tema znanstvenog rada ukratko je prikazana u gornjem tekstu koji sažima samo dio zanimljivih teorijskih koncepata o imidžu države i rezultata istraživanja u kojima je sudjelovalo gotovo 1700 hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka iz cijeloga svijeta.

Udruga IPU – Iseljenici, povratnici i useljenici partner je na spomenutom projektu, kojem daje doprinos sudjelujući u aktivnostima koje produbljuju razumijevanje odnosa Hrvatske i njezinog iseljeništva. 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Humanitarne udruge „fra Mladen Hrkać“ i projektnih partnera.