Božo Ljubić održao sastanak s predstavnicima udruge u osnivanju “Iseljenici, povratnici i useljenici”

Zagreb – Predsjednik Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske Božo Ljubić s članovima Odbora održao je sastanak s predstavnicima udruge u osnivanju Iseljenici, povratnici i useljenici.

Predstavnica udruge u osnivanju Iseljenici, povratnici i useljenici Ruža Studer-Babić izložila je probleme s kojima se susreću Hrvati povratnici iz inozemstva. Posebno se osvrnula na povratnike u Hrvatsku koji dolaze iz Švicarske, istaknuvši kao najvažniji problem oporezivanje mirovina. – Hrvati koji su živjeli u Švicarskoj dvadeset, trideset ili četrdeset godina dolaze u Hrvatsku u statusu umirovljenika te plaćaju astronomske poreze na mirovine koji idu i do 40%. Umirovljenicima se i retroaktivno naplaćuje porez zbog izmjena Zakona o porezu na dohodak iz 2012. te zbog svega navedenog iseljenici odustaju od povratka u domovinu, a povratnici se najčešće odlučuju vratiti u Švicarsku, zaključuje Studer-Babić.

Član Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske Ivo Jelušić govorio je o međudržavnim sporazumima kojima se uređuje pitanje oporezivih dohodaka. Tako je primjerice Međudržavnim sporazumom s Njemačkom pitanje oporezivanja mirovina uređeno tako da se mirovina oporezuje u državi u kojoj je zarađena. U većini ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koje primjenjuje Republika Hrvatska vrijedi pravilo da se mirovine oporezuju u državi rezidentnosti, a što vrijedi i za Švicarsku, kazao je Jelušić.

Predsjednik Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske Božo Ljubić istaknuo je kako u rješavanje ovoga problema treba uključiti i ostale mjerodavne odbore, poput Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo te Državni ured za Hrvate izvan RH i resorna ministarstava.

Pomoć iseljenicima treba biti zajednički interes svih političkih opcija, zaključeno je na sastanku.