O nama…

Udruga je osnovana 2016. godine sa svrhom da udruži Hrvate koji se nalaze izvan RH i ciljem boriti se protiv nepravde koja se nanosi iseljenicima i povratnicima