Zaštita osobnih podataka

Pravilnik Udruge iseljenika, povratnika i useljenika za prikupljanje i obradu osobnih podataka