Sastanak s Odborom za Hrvate izvan RH 1. 6. 2016.

 

HRVATSKI SABOR

Odbor za Hrvate izvan

Republike Hrvatske

Klasa: 053-02/16-01/38

Urbroj: 6521-12-16-01

Zagreb, 02. lipnja 2016.

Dostaviti:

HS-savjetnica za vp

Državni ured za Hrvate izvan RH

Ministarstvo financija

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Veleposlanstvo RH u Švicarskoj

Odbor za financije i državni proračun

Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo

Udruga u osnivanju Iseljenici, povratnici i useljenici iz Švicarske

 

     B i l j e š k a

 

Sastanak sa predstavnicima Udruge u osnivanju Iseljenici, povratnici i useljenici

 

Zagreb, 02. lipnja 2016. 

Predsjednik Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske prof.dr.sc. Božo Ljubić, potpredsjednik Odbora Jaroslav Pecnik i članovi Odbora Željko Glasnović, Domagoj Hajduković, Ivo Jelušić i Petar Škorić održali su sastanak dana 02. lipnja 2016. sa predstavnicima Udruge u osnivanju Iseljenici, povratnici i useljenici, gđom. Ružom Studer- Babić i g. Zlatkom Jambrešićem. Teme sastanaka bile su problemi sa kojima se susreću Hrvati povratnici iz inozemstva, posebno povratnici iz Švicarske, koji su vezani uz oporezivanje mirovina i retroaktivnu naplatu poreza od strane Republike Hrvatske. Uz predsjednika Odbora za Hrvate izvan RH na sastanku je prisustvovala Marina Vunić, savjetnica u Odboru.

U uvodnom dijelu sastanka, predsjednik Odbora prof.dr.sc. Božo Ljubić pozdravio je predstavnike Udruge u osnivanju Iseljenici, povratnici i useljenici, te dao riječ predstavnici Udruge, Ruži Studer- Babić  koja je upoznala prisutne sa problemima sa kojima se susreću Hrvati povratnici iz inozemstva, najvećim dijelom povratnici iz Švicarske. Trenutno su ti problemi vezani uz oporezivanje inozemnih mirovina kao i retroaktivnu naplatu istih. Gospođa Studer-Babić iznijela je da Hrvati koji su živjeli u Švicarskoj dvadeset, trideset ili četrdeset godina dolaze u Hrvatsku u statusu umirovljenika plaćaju visoke poreze na mirovine koji idu i do 40%. Naglasila je kako se umirovljenicima retroaktivno naplaćuje porez zbog izmjena Zakona o porezu na dohodak iz 2012. te da zbog visokih iznosa mnogi umirovljenici – povratnici nisu u stanju platiti potraživanje Porezne uprave i zbog tog imaju velikih financijskih problema. Pošto se u tim slučajevima radi o ljudima starije dobi koji su se u domovinu vratili prije nego je sporni Zakon stupio na snagu, oni za te promjene nisu znali. Ti ljudi postavljaju  pitanje zašto je Porezna uprava čekala tako dugo s potraživanjima? Zbog svega navedenog sve više iseljenika odustaje od povratka u domovinu, a povratnici, koji to još mogu učiniti, sve se češće odlučuju vratiti u Švicarsku. Gospođa Studer- Babić istaknula je da Udruga predstavlja glas i probleme „malih ljudi“ te se nadaju kako će Republika Hrvatska prepoznati probleme povratnika i pokrenuti inicijativu za njihovo rješavanje. Gospodin Zlatko Jambrešić također je istaknuo probleme retroaktivne naplate poreza, kao i problem oporezivanja mirovina povratnika iz Švicarske visokim stopama poreza, gdje smatra da se II. mirovinski stup ne bi trebao oporezivati jer predstavlja jednu vrstu štednje. Kao i jednim od rješenja problema vidi smanjenje poreza na imovinu te smatra da bi Hrvatska u tom pogledu napravila pozitivan korak i privukla veći broj iseljenika na povratak. Napominje da povratnici često nemaju radnog staža u RH što podrazumjeva  da sami moraju plaćati zdravstveno osiguranje te da nemaju pravo na odbitke kao što su pomagala za invalide, u slučaju nepokretnosti – pelene, lijekovi te privatne poslove u i oko kuće.

Član Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske Ivo Jelušić kazao je kako je upoznat sa ovim problemima te je govorio o međudržavnim sporazumima kojima se uređuje pitanje oporezivih dohodaka. Tako je primjerice naglasio da je međudržavnim sporazumom s Njemačkom pitanje oporezivanja mirovina uređeno na način da se mirovina oporezuje u državi u kojoj je zarađena. U većini ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koje primjenjuje Republika Hrvatska vrijedi pravilo da se mirovine oporezuju u državi rezidentnosti, a što vrijedi i za Švicarsku. Zastupnik Jelušić smatra da se treba pronaći pravedno i transparentno rješenje na dobrobit svih građana Republike Hrvatske.

Član Odbora Petar Škorić istaknuo je koliko su hrvatski iseljenici pomogli Hrvatskoj u raznim oblicima pomoći tijekom Domovinskog rata, te smatra da nije postignut konsenzus u međunarodnim ugovorima koji se tiču porezne i mirovinske politike povratnika. Hrvatska također nema jasnu nacionalnu poreznu strategiju, te misli da bi se trebala napraviti analiza mirovinskog sustava u cjelini kako bi se u budućnosti pronašlo rješenje da se hrvatski iseljenici mogu vratiti u Hrvatsku. Član Odbora Domagoj Hajduković smatra da bi se uloga Državnog Ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske trebala povećati u rješavanju navedenih problema, uz zajedničku suradnju Odbora i relevantnih institucija vezanih uz ovu problematiku.

Na kraju sastanka, predsjednik Odbora prof.dr.sc. Božo Ljubić rekao je kako je upoznat sa problemima sa kojima se susreću povratnici iz Švicarske, te smatra da bi se trebala senzibilizirati javnost i povećati suradnja između državnih institucija prvenstveno Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Ministarstva financija, Ministarstva rada i mirovinskog sustava, Ministarstva vanjskih i europskih poslova, kao i organizirati zajednička tematska sjednica između saborskih Odbora, Odbora za financije i državni proračun, Odbora za rad i mirovinski sustav i Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske s ciljem rješavanja problema povratnika, posebno povratnika iz Švicarske.

 

Zabilježila:                                                                                         Odobrio:

Marina Vunić                                                                                    prof.dr.sc. Božo Ljubić