Završna konferencija projekta “Mreža 2050 – Demografija, od izazova do odgovora”

U Zagrebu se u utorak, 17. listopada 2023., u Kući Europe održala završna konferencija projekta “Mreža 2050 – Demografija, od izazova do odgovora”.
Uvodne govore održali su Ivan Majstorić, voditelj projekta, Slaven Vukašinec, tajnik Sindikata radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju Hrvatske i Matija Boras, predsjednica Svjetskog saveza mladih Hrvatska (SSMH).
Održan je i okrugli stol pod nazivom „Politika demografske revitalizacije: plan nasuprot stihije” na kojem su sudjelovali dr. sc. Mislav Rubić, viši stručni savjetnik iz Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, dr. sc. Marina Perić Kaselj, ravnateljica i viša znanstvena suradnica na Institutu za migracije i narodnosti, dr. sc. Stjepan Šterc, osnivač Odsjeka za demografiju i hrvatsko iseljeništvo na Fakultetu hrvatskih studija u Zagrebu te Davor Tubanjski, načelnik Općine Antunovac. Moderator je bio Ivan Majstorić, voditelj projekta.
Matija Boras je u svom govoru postavila važno pitanje: Želimo li politiku demografske revitalizacije bez ikakvih kriterija ili s naglaskom na vrijednosti i interes Republike Hrvatske? Ivan Majstorić je u ime SSMH-a i partnera, među kojima je i naša udruga IPU, pozvao Vladu Republike Hrvatske da konačno donese Strategiju demografske revitalizacije, da istu cjelovito i dugoročno provodi u praksi te da aktivira rad Vijeća za demografsku revitalizaciju kako bi se postavili dobri temelji za buduće javne politike.
Zaključno je rečeno da se projekt “Mreža 2050 – Demografija, od izazova do odgovora” pokazao kao dobar primjer međusektorskog rada u kojem ključnu ulogu imaju mladi. Po završetku projekta SSMH nastavlja svoju demografsku misiju u zajednici – afirmirati demografske teme u javnosti i tražiti odgovore za depopulaciju u Hrvatskoj.

Mreža 2050 – Demografija, od izazova do odgovora

U srijedu 5. srpnja predsjednica udruge IPU sudjelovala ja na Zoom – sastanku koji je organizirao Svjetski savez mladih Hrvatske, nositelj projekta “Mreža 2050 – Demografija, od izazova do odgovora”. Sastanak se održao u sklopu projektnog elementa „Provođenje analiza društvenog utjecaja predloženih intervencija”.
Na sastanku su se analizirale smjernice za demografsku revitalizaciju nastale u sklopu projekta s vanjskim stručnjakom izv. prof. dr. sc. Marinom Strmotom s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu.
Na kraju je voditelj projekta, Ivan Majstorić najavio okrugli stol povodom Svjetskog dana stanovništva koji će se održati 11. srpnja u prostorijama Matice hrvatske.
Foto: SSMH
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. 

Projekt Mreža 2050.- Demografija,od izazova do odgovora – Održao se radni sastanak

U petak 24.2.2023. u sklopu projekta Mreža 2050.- Demografija,od izazova do odgovora održao se četvrti (i ujedno posljednji) radni sastanak. U projektnom elementu “Izrada smjernica za razvoj javnih politika utemeljenih na dokazima” usaglašavalo se oko zadnje verzije Nacrta smjernica za razvoj javnih politika te dogovori oko daljnjih projektnih aktivnosti.
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj objave isključiva je odgovornost Svjetskog saveza mladih Hrvatska.

Projekt Mreža 2050 – Od izazova do odgovora

U utorak 20. prosinca, održalo se drugi radni sastanak u sklopu projektnog elementa “Izrada smjernica za razvoj javnih politika utemeljenih na dokazima”. Sastanak je održan u hibridnom obliku u Zagrebu u prostoru Sindikat radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju Hrvatske.
Na temelju znanstvenih istraživanja te dosadašnjeg rada na projektu će se izraditi smjernice za razvoj javnih politika koje će biti rezultat zajedničkog rada svih članova i članica tematske mreže.
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Svjetskog saveza mladih Hrvatska.

Projekt Mreža 2050 – Demografija, od izazova do odgovora

O PROJEKTU

CILJ PROJEKTA

Projektom Mreža 2050 – Demografija, od izazova do odgovora učvrstit će se suradnja 20 aktera iz područja civilnog društva, znanstvene zajednice, socijalnih partnera i predstavnika lokalne samouprave koji će kroz dijalog s javnom upravom kreirati smjernice za razvoj javnih politika temeljene na dokazima i ponuditi odgovor na izazov koji negativni demografski pokazatelji i trendovi postavljaju pred hrvatsko društvo. U svrhu toga provest će se 3 istraživanja iz područja: iseljavanje mladih iz Hrvatske, migracija i nacionalne sigurnosti te demografskih potencijala hrvatskog iseljeništva.

OPIS PROJEKTA

Hrvatsku danas obilježava izumiranje, prirodni pad i depopulacija ukupnog stanovništva, intenzivno se iseljava mlado i obrazovano stanovništvo, a već dugi niz desetljeća ukupno stanovništvo prati proces starenja. Prema prognozama Ujedinjenih naroda o kretanju stanovništva u svijetu za 2017. godinu, Hrvatskoj do 2050. godine prijeti pad broja stanovnika za više od 15 posto. Zbog svega toga, pitanje demografske revitalizacije, osobito ruralnih područja, i ostanka mladih u Hrvatskoj postaju najvažnija društvena pitanja.

Svjetski savez mladih Hrvatska (dalje: SSMH) kroz svoje djelovanje u području politika za mlade prepoznao je iseljavanje kao jedan od najvećih problema mladih, ali i cijele Hrvatske. Nezaposlenost, neriješeno stambeno pitanje, nepovoljni uvjeti rada samo su neki od glavnih razloga iseljavanja. Odluku o iseljavanju mladih dodatno potiče negativno društveno-političko okruženje, kao i prevladavajuće mišljenje u javnom diskursu da u Hrvatskoj nema perspektive. SSMH takvo mišljenje odlučno mijenja i nastavit će mijenjati.

SSMH je u svojem dosadašnjem radu kroz javnu raspravu i dijalog s donositeljima odluka sustavno djelovao na području demografije i ostanka mladih u Hrvatskoj prepoznao potrebu zajedničkog nastupa s drugim organizacijama civilnog društva i nužnost suradnje s ostalim dionicima u zajednici kako bi se ozbiljno i obuhvatno pristupilo toj temi. Stoga se projekt Mreža 2050 – Demografija, od izazova do odgovora  temelji na međusektorskoj suradnji koja je izostala u području bavljenja problematikom učinaka negativnih demografska kretanja na društveni i ekonomski razvoj Hrvatske.

Projekt Mreža 2050 – Demografija, od izazova do odgovora je nastavak uspješnog osluškivanja potreba mladih i aktivnog sudjelovanja SSMH u pronalasku rješenja za probleme iseljavanja mladih u Hrvatskoj. SSMH vjeruje da će ovim projektom doprinijeti stvaranju poticajnog okruženja u kojem će javne politike iz područja demografije imati pozitivan učinak na društveno-ekonomski razvoj Hrvatske.

Korisnik

Svjetski savez mladih Hrvatska

Ukupna vrijednost

Ukupna vrijednost Projekta iznosi 3.459.772,26 kuna. Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%).

Razdoblje provedbe

29. listopada 2020. – 29. listopada 2023.

Lokacija

Grad Zagreb

Izvor: demografija2050

MREŽA 2050 – DEMOGRAFIJA, OD IZAZOVA DO ODGOVORA​

Preko platforme Zoom, 21. rujna smo održali četvrti koordinacijski sastanak u okviru kojeg smo napravili pregled dosadašnjih aktivnosti te najavili buduće aktivnosti u ovoj godini, s naglaskom na aktivnosti u novom projektnom elementu “Izrada smjernica za razvoj javnih politika utemeljenih na dokazima”.
Zahvaljujemo svim sudionicima na sudjelovanju i veselimo se budućim projektnim aktivnostima!
*Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Svjetskog saveza mladih Hrvatska.

MREŽA 2050 – DEMOGRAFIJA, OD IZAZOVA DO ODGOVORA​

U srijedu, 27. travnja preko platforme Zoom je uspješno održana uvodna edukacija za uvođenje sustava upravljanja kvalitetom OK 2015. Edukaciju je vodio Darko Ciglar iz ACT Grupe.
Sudionici su imali priliku saznati što označava pojam uvođenja sustava kvalitete te na koji način sustav kvalitete može doprinijeti određenoj organizaciji.
Održana radionica direktan je mjerljivi ishod projektnog elementa: „1 Jačanje partnerstva organizacija civilnoga društva i uključivanje
novih članica i članova tematske mreže“.
*Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

MREŽA 2050 – DEMOGRAFIJA, OD IZAZOVA DO ODGOVORA​

U petak, 11. veljače 20220.g. preko platforme Zoom je uspješno održana radionica “Umrežavanje – važnost socijalnog kapitala”. Radionicu je vodila Mirela Despotović iz Centra za civilne inicijative.
O tome što je socijalni kapital te koliko je koristan alat u umrežavanju smo saznali u okviru zanimljive radionice.
Održana radionica direktan je mjerljivi ishod projektnog elementa: „Jačanje partnerstva organizacija civilnoga društva i uključivanje
novih članica i članova tematske mreže“.
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

“Mreža 2050 – Demografija, od izazova do odgovora”

U petak, 21. siječnja preko platforme Zoom je uspješno održana radionica o korištenju informacija javnog sektora te E-savjetovanju na kojoj smo stekli nova znanja u području e-savjetovanja.
Radionicu su vodili Nedjeljko Marković i Marija Granić iz udruge Pragma.
Održana radionica direktan je mjerljivi ishod projektnog elementa: „Provedba strukturiranog dijaloga svih dionika i donositelja odluka“.
Osim toga, preko platforme Zoom, 27. siječnja smo održali treći koordinacijski sastanak u okviru kojeg smo napravili pregled dosadašnjih aktivnosti te najavili buduće aktivnosti u ovoj godini.
*Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Mreža 2050 – Demografija, od izazova do odgovora – novi ESF projekt Svjetskog saveza mladih Hrvatska

Hrvatsku danas obilježava izumiranje, prirodni pad i depopulacija ukupnog stanovništva, intenzivno se iseljava mlado i obrazovano stanovništvo, a već dugi niz desetljeća ukupno stanovništvo prati proces starenja. Prema prognozama Ujedinjenih naroda o kretanju stanovništva u svijetu za 2017. godinu, Hrvatskoj do 2050. godine prijeti pad broja stanovnika za više od 15 posto. Zbog svega toga, pitanje demografske revitalizacije, osobito ruralnih područja, i ostanka mladih u Hrvatskoj postaju najvažnija društvena pitanja.

Svjetski savez mladih Hrvatska (SSMH) kroz svoje djelovanje u području politika za mlade prepoznao je iseljavanje kao jedan od najvećih problema mladih, ali i cijele Hrvatske. Nezaposlenost, neriješeno stambeno pitanje, nepovoljni uvjeti rada samo su neki od glavnih razloga iseljavanja. Odluku o iseljavanju mladih dodatno potiče negativno društveno-političko okruženje, kao i prevladavajuće mišljenje u javnom diskursu da u Hrvatskoj nema perspektive. SSMH takvo mišljenje odlučno mijenja i nastavit će mijenjati.

SSMH je u svojem dosadašnjem radu kroz javnu raspravu i dijalog s donositeljima odluka sustavno djelovao na području demografije i ostanka mladih u Hrvatskoj prepoznao potrebu zajedničkog nastupa s drugim organizacijama civilnog društva i nužnost suradnje s ostalim dionicima u zajednici kako bi se ozbiljno i obuhvatno pristupilo toj temi. Kao odgovor na tu potrebu, SSMH je na natječajni poziv Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike „Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada“ uputio svoj projektni prijedlog.

Projekt Mreža 2050 – Demografija, od izazova do odgovora je odobren i sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda. Projekt se temelji na međusektorskoj suradnji koja je izostala u području bavljenja problematikom učinaka negativnih demografska kretanja na društveni i ekonomski razvoj Hrvatske.

Mreža 2050 okuplja 11 partnera iz civilnog sektora, znanstvene zajednice, predstavnike lokalne samouprave i socijalnih partnera koji će aktivnostima su-upravljati na participativan, odgovoran i demokratski način; Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, Institut za migracije i narodnosti u Zagrebu, Udruga mladih i diplomiranih studenata Fakulteta ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković” Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Centar za karijere mladih Dubrovnik, Klub studenata geografije Zagreb, Udruga mladih i studenata Split Misli, Udruga obitelji s četvero i više djece Cetinskog kraja, Udruga iseljenika, povratnika i useljenika IPU, Mladi Sikirevaca i Jaruga, Općina Antunovac i Sindikat radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju Hrvatske.

Projektom Mreža 2050 – Demografija, od izazova do odgovora učvrstit će se suradnja 12 postojećih i 8 novih partnera kako bi se kroz dijalog s javnom upravom postigao glavni cilj – kreiranje smjernica za razvoj javnih politika temeljenih na znanstvenim dokazima. Nakon ostvarenja tog cilja, SSMH će zajedno s partnerima ponuditi odgovore na izazove koji negativni demografski trendovi stavljaju pred hrvatsko društvo. U svrhu toga u sklopu projekta provest će se 3 istraživanja iz područja: iseljavanje mladih iz Hrvatske, migracija i nacionalne sigurnosti te demografskih potencijala hrvatskog iseljeništva.

Projekt Mreža 2050 – Demografija, od izazova do odgovora je nastavak uspješnog osluškivanja potreba mladih i aktivnog sudjelovanja SSMH u pronalasku rješenja za probleme iseljavanja mladih u Hrvatskoj. SSMH vjeruje da će ovim projektom doprinijeti stvaranju poticajnog okruženja u kojem će javne politike iz područja demografije imati pozitivan učinak na društveno-ekonomski razvoj Hrvatske.


Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Svjetskog saveza mladih Hrvatska.