“Mreža 2050 – Demografija, od izazova do odgovora”

U petak, 21. siječnja preko platforme Zoom je uspješno održana radionica o korištenju informacija javnog sektora te E-savjetovanju na kojoj smo stekli nova znanja u području e-savjetovanja.
Radionicu su vodili Nedjeljko Marković i Marija Granić iz udruge Pragma.
Održana radionica direktan je mjerljivi ishod projektnog elementa: „Provedba strukturiranog dijaloga svih dionika i donositelja odluka“.
Osim toga, preko platforme Zoom, 27. siječnja smo održali treći koordinacijski sastanak u okviru kojeg smo napravili pregled dosadašnjih aktivnosti te najavili buduće aktivnosti u ovoj godini.
*Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.