PLAN I PROGRAM RADA PROJEKTA “PRIRODNA I KULTURNA DOBRA KAO POKRETAČI MLADIH I ZAJEDNICA”

  1. UVOD

Unatoč brojnim kulturnim i prirodnim bogatstvima, Ličko-senjska županija danas spada u jednu od najnerazvijenijih regija u Republici Hrvatskoj, s poražavajućim indeksom razvijenosti. Teška gospodarska situacija uvelike doprinosi daljnjem nazadovanju i problemima za lokalno stanovništvo poput nezaposlenosti što rezultira siromaštvom, egzodusom mladih i radno aktivnih te nezadovoljstvom i deprimiranošću.

Uslijed teške situacije i presporog oporavka gospodarstva ovog područja jedna od najviše siromaštvom i socijalnom isključenošću pogođenih skupina su mladi koji ne vide perspektivu za budućnost. Nezaposlenost je jedan od najznačajnijih problema s kojima se svaka država suočava, a osobito je zabrinjavajuća nezaposlenost mladih ljudi koji su značajan ljudski kapital našeg gospodarstva i društva. U strukturi nezaposlenih unazad par godina udio nezaposlenih mladih varira između 27% – 30%  i time prati negativne HR i EU trendove.

Nepovoljan položaj mladih u društvu, nezadovoljstvo  kao i neprepoznavanje perspektive za nekim boljim sutra uzrokovao je apatiju mladih. To se posebno primjećuje u ruralnim područjima. Mladima nedostaj poticaj, mnogi se ne trude oko poimanja koncepta društvenog angažmana, ljudskih prava, demokracije, komunikacije i aktivnog sudjelovanja, gledajući na iste kao apstraktne pojmove. Stoga je važno uspostaviti programe koje će primjenom interaktivnih metoda rada osigurati jačanje njihovih vještina i  kompetencija kako bi iskustveno naučili aktivno participirati i donositi odluke u zajednici i zašto je to za njih bitno.

Zašto je to važno naglasiti?

Kontinuirano iseljavanje stanovništva i  negativno prirodno kretanje uvjetovali su demografsko starenje ove županije koja je površinski najveća u Republici Hrvatskoj ali isto tako s najmanje stanovnika. Uz to, županija ima jako mali broj organiziranih i kontinuiranih sadržaja za mlade stanovništvo.

2. O NAMA – UDRUGA ISELJENIKA, POVRATNIKA I USELJENIKA

Udruga Iseljenika, povratnika i useljenika osnovana je 2016. godine s ciljem pomoći savjetodavno iseljenicima, povratnicima i useljenicima koji su često, pri iseljavanju, povratku i useljavanju u RH suočeni ponajprije s administrativnim problemima.

Uz to, udruga nastoji promicati vrijednosti kulturne baštine kako bi svi građani a posebice mladi gajili našu kulturu i cijenili dobra koja su naslijedili. Većinu članova udruge čine povratnici iz inozemstva različitih dobnih skupina koji su, ponekad i na težak način naučili da je život daleko od domovine težak. Dugogodišnjim životom u inozemstvu, upoznavanjem i onih, manje lijepih strana života u stranoj zemlji svjesni su ogromnog potencijala Hrvatske. Udruga želi pomoći savjetodavno u djelovanju udrugama, pojedincima i zajednicama u domovini a samim tim olakšati integracija povratnika i useljenika.

Život je iseljenike naučio da su temeljne vrijednosti uspjeha red, rad i disciplina i ta iskustva, znanje i radne vještine, skupljene u zemljama gdje su živjeli članovi udruge žele prenijeti mladima u domovini. Želi ih se potaknuti da prepoznaju potencijale i sebe pokušaju vidjeti u svojim zajednicama kao važne čimbenike društva i zajednica, kao uspješne poduzetnike i da tek tada razmišljaju  o iseljavanju. Sama činjenica da će svoja iskustva prenijeti članovi koji svoju budućnost žele provesti u Hrvatskoj najbolji je pokazatelj da mnogi iseljenici svojom voljom biraju život u Hrvatskoj.

Ipak, pri povratku ili useljenju u Hrvatsku mnogi imaju problema pri integraciji i uključivanjem u društveni život. Mnogi od njih ostavili su u inozemstvu svoju djecu i unuke te im je nakon više desetljeća boravka u iseljeništvu i sam sustav nepoznat. Nažalost, upravo zbog toga učestalo imamo priliku vidjeti da su se neki povratnici nakon nekog vremena boravka u domovini opet vratili u zemlju u kojoj su živjeli. Tu želimo aktivno djelovati i pokušati kroz aktivnosti i povezivanje s drugim udrugama pomoći povratnicima u reintegraciji.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi

– Suradnja između članstva u domovini i iseljeništvu sa ciljem promicanja interesa članstva u iseljeništvu i domovini, – osmišljavanje, predlaganje i provođenje kultumo-obrazovnih, sportskih i drugih projekata radi poticanja kulturnih, sportskih i sličnih vrijednosti u lokalnim sredinama.

– Organiziranje seminara, radionica, javnih tribina, konferencija i druženja iz područja djelovanja Udruge

– Pružanje savjeta, stručne i druge pomoći članovima u ostvarenju svojih prava

– Prikupljanje materijalnih sredstava radi doniranja, stipendiranja i pružanja druge materijalne pomoći potrebitima

– Suradnja s drugim i sličnim udrugama

S obzirom na navedeno odlučili smo u ovom projektu mladima prikazati primjere iz drugih zemalja te mogućnosti koje nudi upravo njihov kraj, npr. eko turizma i potencijala koji on ima za razvoj prirodno bogatih područja. Uz to, želimo mlade iz domovine povezati s njihovim vršnjacima u iseljeništvu. Tim putem mladi će izmjenjivati obostrano svoja iskustva, graditi mostove prijateljstva i učiti jedni od drugih.

3. PARTNER U PROJEKTU – KUD „DANGUBICE“

Kulturno umjetničko društvo “Dangubice” Kuterevo osnovano je 2010., a registrirano 2011. godine. Naziv „Dangubica“ dobilo je po autohtonom žičanom instrumentu sela Kutereva koji se najčešće svirao u predjelima Slavonije, Korduna i Like.

Umijeće izrade solističke tambure kuterevke dio je stoljetne tradicije naselja Kuterevo gdje vrsni samouki majstori, drvodjelje i danas izrađuju tu vrstu glazbala, najpoznatija je obitelj Šporčić, a njenu tradiciju izrade uče i mladi. Kuterevo je jedino mjesto gdje se izrađuje ova vrsta glazbala u ovom dijelu Like. Upravo to umijeće uvršteno je kao nematerijalna kulturna baština u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. Tradicija izrade kuterevke, kao i drugih drvenih predmeta, duboko je ukorijenjena u povijesnom razvoju naselja. Kulturno umjetničko društvo „Dangubice“ osnovano je sa željom njegovanja tradicije i običaja, pjesme i plesova kao i izvornog govora svoga sela, Kutereva. Ono što se također želi sačuvati od zaborava je sviranje spomenute tamburice dangubice – kuterevke.

U KUD-u djeluju 50. članova različite starosne dobi. U svojih deset godina postojanja udruga se može pohvaliti brojnim nastupima i priznanjima kao i nagradama, kako na regionalnoj, tako i na državnoj razini. Nastupali su na raznim smotrama, priredbama i manifestacijama diljem domovine: Smotri folklora u Otočcu, međunarodnoj smotri izvornog folklora u Muću, Vinkovačkim jesenima, Đakovači vezovima, Smotri folklora „Na Neretvu misečina pala“ u Metkoviću, Međunarodnoj smotri folklora Zagreb, Hrvatskoj smotri samičara u Donjim Andrijevcima, Brodskom kolu, Smotri izvornog folklora Karlovačke županije „Igra kolo“ u Ogulinu, Pasionskoj baštini u Zagrebu i susretima koje organizira Hrvatski sabor kulture. Jedini nastup izvan domovine bio je na Susretu čuvara etno baštine u Njemačkoj gdje su osvojili nagradu najizvornije grupe.

Posebno ističu sudjelovanje na snimanju glazbeno-scenskog serijala HRT-a Lijepom našom u Novalji i Gospiću, gostovanje u emisiji HRT-a Dobro jutro Hrvatska i sudjelovanje 2017. godine u snimanju dokumentarne emisije HRT-a pučke i predajne kulture o tamburici dangubici.

Udruga svake godine organizira godišnji koncert u Kuterevu na kojem sudjeluju i ostala kulturno-umjetnička društva. Taj koncert je jedan od najzanimljivih nastupa, vesele naravi s dramskim nastupom članova gdje se priredi gluma s tematikom starine i starinskih običaja ili nekih događaja trenutnog vremena i stanja.

Djeluju u više sekcija: dangubaška, tamburaška, dramska, pjevačka i izvorno folklorna. Godine 2018. snimili su svoj prvi audio CD pod nazivom “Kuterevo selo ispod gore” koji sadrži 15. izvornih napjeva i pjesama sela i koji je bio nominiran za glazbenu nagradu PORIN.  Svoj drugi audio CD pod nazivom “Prošeta momče kroz selo“ koji sadrži 23. izvorne pjesme godine izdali su 2020. g.

Nagrade i priznanja potiču optimizam i entuzijazam kod članova, uz svog izuzetno angažiranog predsjednika i dalje raditi na stvaranju.

4. O PROJEKTU

KUD Dangubice primjer je mladih koji su u kulturi prepoznali vrijednost koja ona nosi za zajednicu. Ovim projektom želi ih se podržati, pomoći im u promociji njihove vizije i jačati ih u kontekstu znanja i u brojčanoj komponentni. Iz tog razloga odlučili smo   osnažiti ih kroz česte posjete, razgovore i edukacije te im ukazati  mogućnosti koje se pružaju kroz EU fondove. Upravo u kontekstu održivog razvoja, socijalnog poduzetništva, turizma i ostalih potencijala koji im stoje nadomak potrebno je mnogo toga naučiti i primjeniti. Medijskom kampanjom želi se ukazati na važnost očuvanja kulturno-materijalne baštine sela Kutereva i lokalne zajednice. Očekujemo da će cilj ove strategije biti vidljiv te da će povećati interes mladih u razvoju senzibiliteta za tradiciju s ciljem obnove, zaštite i revitalizacije kulturne i prirodne baštine.

Uz edukacijske pakete za mlade, usmjerit ćemo se i na njihovo osnaživanje i osvještavanje kroz ciljane radionice i osmišljena strukturirana druženja. Sudjelovanje mladih u odlučivanju, uvažavanje njihovih stavova i mišljenja jedno je od temeljnih smjernica koje vode  prema donošenju kvalitetnih odluka i njihove provedbe, te razumijevanju demokracije. No unatoč brojnim važećim strategijama i provedenim aktivnostima potrebno je intenzivno raditi na osnaživanju kompetencija mladih kroz informiranje i uključivanje kako bi postali aktivni pokretači promjena u zajednici u kojoj žive. Predložene aktivnosti projekta koje uključuju društvenu participaciju, financijsku i medijsku pismenost čine cjelinu koja daje podlogu za kompetentno uključivanje, aktivizam i kritičko promišljanje mladih u zajednici.

Društvena participacija (angažman) mladih ogleda se kroz prizmu aktivizma mladih koji se trebaju staviti u direktnu ulogu osmišljavanja i kreiranja, propitkivanja i istraživanja potreba u zajednici, implementacije te uključivanje drugih dionika u provedbu.

5. CILJ PROJEKTA

Cilj projekta je osnaživanje mladih Ličko senjske županije uspostavom programa njihovog slobodnog vremena usmjerenog  na konkretna, specifična znanja, čim će im se olakšati pozicioniranje u društvu, na tržištu rada, potaknuti na kritično promišljanje te socijalno, društveno i poduzetničko djelovanje u zajednici.

6.  PLAN RADIONICA DRUŠTVENOG ANGAŽMANA MLADIH

         Planirane radionice društvenog  angažmana  mladih u zajednici :

Lider/ica u zajednici – Upoznavanje s osnovnim pojmovima liderstva i vještine koje liderstvo nosi sa sobom, promišljanje o potrebama u zajednici, uloge mladih lidera prema mladima i zajednici, rad s mladima. Ova radionica je uvod u ostale aktivnosti za nadogradnju vještina i kompetencija koje su potrebne za aktivan angažman mladih u društvu.

Želim biti moderator/ica – (upoznavanje s osnovnim pojmovima moderiranja i stavljanje mladih u direktnu poziciju propitkivanja i informiranja te jačanje svojih javnih nastupa).

– Medijska pismenost mladih – Mladi i mediji: upoznavanje s osnovnim pojmovima medijske kulture, promišljanje  koliko vjerujemo reklamama, jesu li mediji neovisni, zaštita osobnih podataka itd.

Financijska pismenost mladih – obrađivat će se teme razumijevanja pojma novca, različitih oblika plaćanja i upravljanja vlastitim financijama. U drugom djelu radionice sudionici će uz mentorski pristup izraditi svoj plan buduće potrošnje. Radionice će se provoditi uz korištenje power point prezentacije i kalkulatora za osobne financije. Radionicu će održati osoba s višegodišnjim iskustvom u edukaciji mladih na temu financijske pismenosti.

Aktivnosti druženja i razmjene iskustva – kontinuirano 2 puta mjesečno – kulturne radionice, susreti s iseljenicima, razmjena iskustva i sl. online ili u prostorijama koje koristi KUD Dangubice (Vatrogasni dom)

evaluacijom, te namjenski i ekonomično korištenje dobivenih sredstava.

DODATNE AKTIVNOSTI  – Nagradni natječaj – nakon provedbe svih planiranih modula edukacija uključeni mladi će imati zadatak stvaranja svog idejnog projekta razvoja zajednice (mini poduzetničku ideju). Očekujemo razradu najmanje dva pijedloga koje će biti predstavljene lokalnoj zajednici. Najbolji prijedlog bit će nagrađen  (provedba srpanj – listopad 2022.)

10. ZAKLJUČAK

Provedba projekta potaknut će dugoročnu i pozitivnu održivost kroz nastavak redovite suradnje s udrugama u domovini i svijetu te raznim institucijama.

Osim konkretnih znanja mladima će biti prezentirani primjeri dobre prakse koje će moći implementirati u svojoj zajednici. Kroz planirani nagradni natječaj motivirat će se mlade da se aktiviraju i predstave svoje prijedloge. Povezivanjem s lokalnom samoupravom očekuje se mogućnost suradnje u realizaciji budućih projekata i prepoznavanju mladih kao pokretača zajednice.

Promocija projekta i kulturne baštine utjecat će na jačanje partnera na projektu, privući će nove članove a time osigurati i daljnji uspješan rad udruge i prepoznatljivost kod novih potencijalnih donatora.

Administrativna i financijska održivost projekta nastojat će se postići održavanjem radnih mjesta uposlenih osoba i nakon isteka projekta na način da će se prijavljivati na natječaje za financijske potpore.

Provedbom aktivnosti projekta utjecati će na mlade s tim da će povećati njihova znanja i kompetencije što će ih dalje usmjeravati u budućem obrazovanju i na tržištu rada, te time ujedno povećati kvalitetu života mladih u ovim ruralnim sredinama.

Ako uzmemo u obzir da je Ličko senjska županija  jedna od socio-ekonomsko najugroženijih regija naše države te da si tim mladi ovog područja u dodatnom nepovoljnom položaju jasno je da im je potrebna podrška i usmjeravanje koje sustavno izostaje u sklopu formalnog obrazovanja. Zaključujemo da je provedba ovakvog projekta prilika za postizanje bolje kvalitete života mladih navedenoga područja.

Ovaj Projekt se provodi uz financiranje Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.