1. Skupština Udruge IPU

Zapisnik 1. godišnje skupštine Udruge „Iseljenika, povratnika i useljenika“ održane 13. travnja 2017. u prostorijama Matice Iseljenika u Zagrebu s početkom u 14.00 sati

Predsjednik Zlatko Jambrešić i tajnica Ruža Studer-Babić pozdravili su prisutne i otvorili skupštinu. Za zapisničara je izabrana Jiřina Vachovec.

Zlatko predstavlja dnevni red, koji je jednoglasno prihvaćen.

Izvješća o radu upravnog odbora.

– Predsjednik Zlatko Jambrešić izvještava da su on i Ruža poslali preko 70 dopisa i e-mailova kao prigovor na retroaktivnu naplatu poreza na vanjske mirovine i na visinu tih poreza. Sudjelovali su u 6 emisija na TV ili radiju gdje su isto objašnjavali kako je ta naplata poreza strahovito otežala život povratnicima. U listopadu je ministar financija, gospodin Marić najavio novu poreznu reformu i predstavio poreznu reformu, samo 2 stupnja poreza i to od 36% i 24%. Nakon toga slijede opet razgovori s ravnateljem porezne uprave gospodinom Zrinušićem, gdje nakon razgovora i našim prijedlogom od maksimalno 12%, gospodin Marić umanjuje prijedlog od 36% i 24% za umirovljenike još za 50%.

Za slijedeću emisiju na HTV1 „Imam problem“  u planu je .

— Tajnica izvještava da Udruga sada broji 64 člana. Proširena lista broji još 50 ljudi koji prate rad udruga.

— Stanje blagajne: 9.8.2016. su predani papyri, od rujna se ljudi učlanjuju. Stanje blagajne 31.12.2016.: 9800 kuna. Najveća stavka je odvjetnički statut, računovodstvo, iskaznice i štambilj. Za drugo nije novac trošen (niti za marke ni papir). Izdatak će biti i WEB stranica.

Sva su izvješća jednoglasno usvojena.

  1. Slijedilo je razrješenje dosadašnjih članova Upravnog odbora i nakon toga biranje

novih članova u Upravni odbor – Zlatko predlaže proširiti Upravni odbor, kako bi se posao podijelio na više ljudi. Osim toga se ukazala potreba da u Švicarskoj djeluje više ljudi a ne samo Ruža.

Gđa Paton iz Petrinje se dala na raspolaganje, može ju se birati, iako nije prisutna. Ona je povratnica iz Australije. Zatím Božica Tonković iz Švicarske (porijeklom iz Čazme) je pristala biti članica Upravnog odbora. Inače je jako aktivna. Gospođa Eva Mlyncar izabrana je u Upravni odbor udruge.

  1. Plan rada Udruge za 2017.
  • Predstavljanje i rad Portala Moja Domovina, pokrenula ga je Ruža Studer-Babić sama radi na njemu u Švicarskoj. Naime, kad je krenula retroaktivna naplata poreza, napisala je o tome tekst i tri tjedna čekala da joj se to objavi (Ivo Ivić). I uvidjela je da se na njenom portalu čitaju ozbiljne teme, koje zanimaju ljude, kojima se pojavio nekakav problem. Dokaz je gosp. Marko koji je upravo zbog problema sa zdravstvenim naišao na ovu stranicu, te je stoga danas prisutan na našoj skupštini.
  • Web stranica Udruge – Kao udruga imamo pravo na domenu besplatno. Izrada stranice je 2500 Kn a održavanje 100 Kn mjesečno.
  • Novi problemi zdravstveno, porezi, prijave – odjave, automatska izmjena podataka – Gosp Marko je u penziji od 1.1.2017.god, vratio se iz Švicarske i treba plaćati zdravstveno 1600 kn mjesečno. Ruža napominje da je aktivna automatska razmjena podataka, I svi koji nikad nisu radili u HR moraju od 1.1.2017.zdravstveno osiguranje plaćati Švicarskoj. Razvila se živa diskusija o plaćanju zdravstvenog Švicarskoj.
  1. Prijedlozi članstva
  2. Razno – Gosp. Marko Jerkić  predlaže, da bi trebalo oporezovati samo I. stup i da bi to trebao biti zakon. Ruža napominje da to o stupu bismo morali tražiti jedino organizirano i dobro argumentirano. Zlatko napominje da oni o našim penzijama govore kao o dohotku što nije dobro i zato bi se trebao mijenjati zakon. Gosp. Ivoš predsjednik Udruge Hortusa napominje, da je prije za očekivati povećanje nego smanjenje poreza. Gosp. Juraj govori kako u poreznoj možemo sve reći ali oni zakon ne mogu mijenjati.

Zlatko Jambrešić, ispred Udruge Iseljenika, povratnika i useljenika, predložio je gospođu Ružu Studer iz Švicarske za predstavnika Savjeta Vlade RH, te kao Udruga podupiru kandidaturu  gospođe  Ruže Studer.

 

  1. Zahvala – Zlatko i Ruža su se zahvalili svim prisutnima na dolasku.