POZIV ČLANOVIMA NA IZBORNU SKUPŠTINU UDRUGE IPU

UDRUGA «IPU» – ISELJENICI, POVRATNICI I USELJENICI poziva članove na  IZBORNU SKUPŠTINU 

koja će se održati ONLINE – 18.04.2023 20.00

DNEVNI RED:

 • Pozdrav i dobrodošlica, otvaranje Skupštine
 • Biranje zapisničara i brojača glasova
 • Predstavljanje dnevnog reda
 • Izvješća: –    Predsjednica – rad udruge u 2022.
 • Tajnica – članstvo
 • Financijsko izvješće – knjigovotkinja
 • Usvajanje izvješća
 • Razrješenje Upravnog, Nadzornog odbora i Likvidatora
 • Biranje novih članova u Upravni, Nadzorni odbor i Likvidatora
 • Prijedlozi članstva                                                                                                      
 1. Razno

Skupštini mogu prisustvovati članovi koji su platili članarinu za tekuću godinu, stoga ljubazno podsjećamo  ukoliko niste, da istu i podmirite.

Svi koji želite sudjelovati, prijavite se na mail udruge: iseljeniciipovratnici@gmail.com.

Poveznicu za zoom skupštinu poslat ćemo Vam dan prije održavanja kao mali podsjetnik.

6. GODIŠNJA SKUPŠTINA UDRUGE «IPU»

Šesta redovna Godišnja skupštine udruge održala se 12. 12. 2022. u restoranu Purger i počela je u 18:00 sati.

Skupšini su nazočili: Ruža Studer Babić, Ivica Žuljević, Josip Jakšić, Mara Hrgetić, Kata Behtan, Ivan Behtan, Šime Validžić, Zlatko Jambrešić, a putem ZOOM-a: Tajana Maraković, Duška Rosenberg, Tina Stojanović i Marinka Perić. Predsjednica IPU gđa Ruža Studer Babić otvara Skupštinu udruge želeći svima dobrodošlicu. Utvrđuje se kako imamo kvorum i sve preduvjete za početak rada. Predsjednica predlaže i čita dnevni red s kojim su svi već upoznati jer su ga dobili ranije uz pozivnicu za Skupštinu.

Nakon usvojenih svih točaka dnevnog reda, bira se zapisničar i brojač glasova, a predložen je i prihvaćen g. Ivica Žuljević.

Predsjednica čita Izviješće o radu i aktivnostima udruge tijekom 2022. godine. Tajnica, gđa Tina Stojanović, obavještava nas kako su u udruzi 104 aktivna člana. Financijsko izviješće i bruto bilancu podnosi knjigovotkinja gđa Tajana Maraković i naglašava kako bi se malo više trebalo potruditi oko redovitih uplata članarina. Sva izviješća su jednoglasno usvojena.

U planu rada za 2023. godinu, predsjednica je iznijela četiri važne stavke:

 • Održavati redovita druženja članova udruge svakog 2. ponedjeljka u mjesecu u restoranu Purger,
 • Potaknuti suradnju sa drugim sličnim udrugama
 • Izleti članova udruge
 • Poraditi na izradi web-stranice što zahtijeva i pomoć u radu

Članovi su dali neke svoje prijedloge koji bi mogli pomoći u razvoju udruge:

 • Ivan Behtan: poziva UO udruge na održavanje jednog sastanka kod njega i supruge u Svetoj Heleni, što je s odobravanjem odmah i prihvaćeno.
 • Zlatko Jambrešić: podržava prijedlog koji je poslao g. Mayer da se ponovno aktivira stara Facebook grupu članova te članovima grupe ponuditi pozivnicu za aktivacijom novog (starog) članstva.
 • Mara Hrgetić: predlaže prijeći na društvene mreže (Instagram, Facebook) jer smatra kako je to jednostavnije. Predsjednica smatra kako to nije dobro, pa objašnjava prednosti web-stranice, imajući na umu da nisu svi na društvenim mrežama.
 • Na pitanje predsjednice, tko bi pomogao u ažuriranju Facebook stranice, javio se Šime Validžić
 • Mara Hrgetić spominje kako bi bilo dobro uvesti obiteljsko članstvo. Svaki član bi plaćao određenu članarinu, ali bi kod glasovanja u Skupštini imali samo jedan glas.
 • Predsjednica smatra kako treba definirati iznos članarina u Eurima zbog skorog prelaska na Euro. Nakon izjašnjavanja svih nazočnih, UO je odmah usvojio prijedlog iznosa članarina od 35 Eura ili 40 CHF, što će i evidentirati na svojoj prvoj idućoj sjednici.
 • Marinka Perić smatra kako su potrebne izmjene Statuta zbog prikazivanja članarine u Eurima. Njen stav je kako je za udrugu važnije imati veći broj članova, nego li inzistirati na uplatama članarina.
 • Tajana se ponovno javila i kaže kako je ipak cilj naplatiti članarine svim članovima.

Uručene su zahvalnice za 5 godišnje članstvo nazočnima Zlatku Jambrešiću, ujedno i prvom predsjedniku udruge koji je obećao ponovno se aktivirati u radu, zatim gospođi Kati Behtan i Šimi Validžiću. Ostalima će zahvalnice biti poslane putem pošte.

Razno:

 • O izletu u svibnju odlučit će UO
 • Želimo tijekom 2023. godine održati barem 4 okrugla stola, pa je predsjednica zamolila neka se prijedlozi dostave putem maila. Ali smo ponovili i jedan od ona dva prijedloga gospodina Mayera iz dnevnog reda – Izborni zakon i način glasovanja dijaspore. G. Zlatko nadopunjuje da se svakako na jednom okruglom stolu razgovara o porezima, a g. Šime predlaže i temu – kako motivirati ljude na povratak u Hrvatsku.

Skupština je u dobrom ozračju završila u 19:15 sati

Održala se 5. redovna godišnja skupština

Zbog aktualne situacije, redovna godišnja skupština udruge održala se online u srijedu, 15. prosinca 2021. godine.

Uz osvrt na djelovanje udruge tijekom 2021. godine i financijsko izvješće diskutiralo se također o aktivnostima koje udruga namjerava provesti 2022. godine.

Glavne aktivnosti udruge su bile i ove godine informativnog karaktera, učestali pozivi i pitanja i dalje su vezana uz porez, zdravstveno, odjave i prijave prebivališta.

Uz to, udruga je tijekom godine bila aktivna u projektu “Mreža 2050 – Demografija, od izazova do odgovora” koji provodi Svjetski savez mladih Hrvatske i koji se provodi do 2023. godine.

Sljedeće godine udruga planira redovita druženja, organiziranje okruglih stolova te izlet za članove.

Jednoglasno je usvojen prijedlog članova upravnog odbora da se odvoji dio financijskih sredstava i tim podrži djelovanje udruge “Vukovarski leptirići” te pripreme paketići za potresom pogođeno područje.

T

Održana izvanredna i izborna Skupština Udruge Iseljenici, povratnici i useljenici

Budući da je prošle godine predsjednik Udruge IPU, g. Zlatko Jambrešić podnio neopozivu ostavku, stekli su se uvjeti za sazivanje izvanredne i izborne Skupštine.

Nakon dobro obavljenih priprema, dana 26. travnja 2019. sazvana je i održana na zadovoljstvo svih prisutnih izvanredna i izborna Skupština u prostorijama Udruge Zagrebačkih Poljičana „Sveti Jure“,

Skupštinu je otvorio dosadašnji dopredsjednik, g, Mihael Vidaković koji je prigodnim riječima pozdravio okupljene za stolom i sve one pred ekranima koji su Skupštinu pratili putem video-linka..

Skupština je nakon izbora radnog predsjedništva donijela važnu, jednoglasnu odluku o prihvaćanju novog Statuta Udruge koji je donio neke novine. Tajnica Udruge gđa Ruža Studer Babić podnijela je izviješće o dosadašnjem radu iz kojeg je bilo vidljivo da su u Udruzi mnogi iseljenici i povratnici dobili savjet, pomoć i odgovore na pitanja kad su se suočili s problemima. Udruga se intenzivno tijekom prošle godine bavila pitanjima oporezivanja mirovina povratnika, porezne rezidentnosti kao i pitanjima oko odjave i prijave prebivališta, zdravstvenog i mirovinskog osiguranja. Skrenula je pažnju i na web stranicu udruge. Financijsko izviješće i stanje blagajne podnijela je knjigovotkinja Udruge, gđa Tajana Maraković.

Pristupilo se nakon toga prijedlozima i glasovanju za tijela Skupštine te su donijete odluke većinom glasova između više predloženih kandidata čime se potvrdilo demokratsko pravo svakog punopravnog člana kako bi mogao biti predložen i izabran.

Za predsjednicu Udruge IPU izabrana je gđa Ruža Studer Babić.

Izabrana su i dva dopredsjednika Udruge: g. Mihael Vidaković i g. Ivica Žuljević.

Upravni odbor nakon ove skupštine čine uz predsjednicu, dva dopredsjednika te još četiri novoizabrana člana; gđa Ana Čop, gđa Mara Vitols Hrgetić, g. Mića Vulić i g. Josip Jakšić.

Za tajnicu Udruge izabrana je gđa Tina Stojanović Bušljeta.

U Nadzorni odbor izabrani su gđa Mirjana Zajec-Vulić, gđa Gordana Paton i g. Mijo Matić, dok je za likvidatora izabran g. Novica Rakočević.

Nova predsjednica se obratila svima sa zahvalom nakon čega je podnijela i plan rada za tekuću godinu u kojem je istaknula nastavak započetih aktivnosti i najavila organiziranje okruglih stolova na temu iseljeništva, povratnika i useljeništva, organizaciju izleta za članove kao i razvijanje suradnje s drugim Udrugama.

Pod točkom razno razvila se diskusija koju je potaknuo „svježi“ povratnik g. Josip Jakšić o temi koja je itekako aktualna među iseljenicima, a tiče se poreza za povratnike. Iz njegovog primjera proizišlo je kako je svaki povratak individualan, pa je potrebno dobro ga pripremiti.Preporuka je dobro se informirati prije prije povratka u domovinu kako bi se izbjegli problemi.

Pri samom kraju službenog dijela, u ime Udruge Zagrebačkih Poljičana „Sveti Jure“, nazočnima se obratio gospodin Zdravko Vladanović, kao kančelir Udruge te u kratkim crtama upoznao prisutne s poviješću Poljica i očuvanju tradicije koju njeguju članovi ove zapažene Udruge. Istaknuo je kako se to djelovanje ne ograničava samo na Zagreb i Poljica, već svi članovi s ponosom pronose glas, kako u Hrvatskoj tako i izvan granica domovine, o bogatoj povijesti Poljica. Jedan od članova Malog stola izabran je dopredsjednika IPU, što Poljičanima predstavlja osobitu radost.

Skupština je završila uz skromni domjenak i dostojanstveno veselje. Budući da su skupine navedene u nazivu Udruge (iseljenici, povratnici i useljenici) sa svojim problemima i pitanjima najčešće prepušteni sami sebi, Udruga je motivirana i voljna uhvatiti se posla. Mnogi već prate rad Udruge putem facebooka i web stranice www.ipu.com.hr koja nudi mogućnost učlanjenja.

Svi zainteresirani koji imaju pitanja vezana uz rad Udruge, mogu se javit putem maila: iseljeniciipovratnici@gmail.com

 

Poziv na Skupštinu

Poziv na Godišnju skupštinu

Poštovani članovi i prijatelji Udruge „Iseljenici, povratnici i useljenici“,

Ovim putem pozivamo Vas na Redovnu i Izbornu godišnju skupštinu koja će se održati 27. prosinca 2018. u prostorijama restorana Purger, Petrinjska ulica 33, Zagreb, s početkom u 16.00 sati.

Nadamo se odazivu većeg broja članova kako bi raspravili bitne točke dnevnog reda:

 1. Izvješće rada udruge za 2018. godinu i plan za 2019.
 2. Financijsko izvješće za 2018. i plan za 2019.
 3. Izmjena Statuta, Članak 24.
 4. Predstavljanje web stranice udruge IPU
 5. Izbor novih članova Upravnog odbora
 6. Zaključci o prioritetnim problemima na kojima smo radili i na kojima nastavljamo raditi
 7. Počasno članstvo
 8. Razno

Razlog za ovaj termin je činjenica da veliki dio članova živi u inozemstvu i boraviti će tokom praznika u domovini.

Molimo Vas da Vaš dolazak potvrdite na mail: iseljeniciipovratnici@gmail.com

Za sve informacije stojimo Vam na raspolaganju.

Unaprijed zahvaljujemo i veselimo se skupštini

Skupština, 21. 12. 2017. rest. Purger prosinac 2017.

 

1. Skupština Udruge IPU

Zapisnik 1. godišnje skupštine Udruge „Iseljenika, povratnika i useljenika“ održane 13. travnja 2017. u prostorijama Matice Iseljenika u Zagrebu s početkom u 14.00 sati

Predsjednik Zlatko Jambrešić i tajnica Ruža Studer-Babić pozdravili su prisutne i otvorili skupštinu. Za zapisničara je izabrana Jiřina Vachovec.

Zlatko predstavlja dnevni red, koji je jednoglasno prihvaćen.

Izvješća o radu upravnog odbora.

– Predsjednik Zlatko Jambrešić izvještava da su on i Ruža poslali preko 70 dopisa i e-mailova kao prigovor na retroaktivnu naplatu poreza na vanjske mirovine i na visinu tih poreza. Sudjelovali su u 6 emisija na TV ili radiju gdje su isto objašnjavali kako je ta naplata poreza strahovito otežala život povratnicima. U listopadu je ministar financija, gospodin Marić najavio novu poreznu reformu i predstavio poreznu reformu, samo 2 stupnja poreza i to od 36% i 24%. Nakon toga slijede opet razgovori s ravnateljem porezne uprave gospodinom Zrinušićem, gdje nakon razgovora i našim prijedlogom od maksimalno 12%, gospodin Marić umanjuje prijedlog od 36% i 24% za umirovljenike još za 50%.

Za slijedeću emisiju na HTV1 „Imam problem“  u planu je .

— Tajnica izvještava da Udruga sada broji 64 člana. Proširena lista broji još 50 ljudi koji prate rad udruga.

— Stanje blagajne: 9.8.2016. su predani papyri, od rujna se ljudi učlanjuju. Stanje blagajne 31.12.2016.: 9800 kuna. Najveća stavka je odvjetnički statut, računovodstvo, iskaznice i štambilj. Za drugo nije novac trošen (niti za marke ni papir). Izdatak će biti i WEB stranica.

Sva su izvješća jednoglasno usvojena.

 1. Slijedilo je razrješenje dosadašnjih članova Upravnog odbora i nakon toga biranje

novih članova u Upravni odbor – Zlatko predlaže proširiti Upravni odbor, kako bi se posao podijelio na više ljudi. Osim toga se ukazala potreba da u Švicarskoj djeluje više ljudi a ne samo Ruža.

Gđa Paton iz Petrinje se dala na raspolaganje, može ju se birati, iako nije prisutna. Ona je povratnica iz Australije. Zatím Božica Tonković iz Švicarske (porijeklom iz Čazme) je pristala biti članica Upravnog odbora. Inače je jako aktivna. Gospođa Eva Mlyncar izabrana je u Upravni odbor udruge.

 1. Plan rada Udruge za 2017.
 • Predstavljanje i rad Portala Moja Domovina, pokrenula ga je Ruža Studer-Babić sama radi na njemu u Švicarskoj. Naime, kad je krenula retroaktivna naplata poreza, napisala je o tome tekst i tri tjedna čekala da joj se to objavi (Ivo Ivić). I uvidjela je da se na njenom portalu čitaju ozbiljne teme, koje zanimaju ljude, kojima se pojavio nekakav problem. Dokaz je gosp. Marko koji je upravo zbog problema sa zdravstvenim naišao na ovu stranicu, te je stoga danas prisutan na našoj skupštini.
 • Web stranica Udruge – Kao udruga imamo pravo na domenu besplatno. Izrada stranice je 2500 Kn a održavanje 100 Kn mjesečno.
 • Novi problemi zdravstveno, porezi, prijave – odjave, automatska izmjena podataka – Gosp Marko je u penziji od 1.1.2017.god, vratio se iz Švicarske i treba plaćati zdravstveno 1600 kn mjesečno. Ruža napominje da je aktivna automatska razmjena podataka, I svi koji nikad nisu radili u HR moraju od 1.1.2017.zdravstveno osiguranje plaćati Švicarskoj. Razvila se živa diskusija o plaćanju zdravstvenog Švicarskoj.
 1. Prijedlozi članstva
 2. Razno – Gosp. Marko Jerkić  predlaže, da bi trebalo oporezovati samo I. stup i da bi to trebao biti zakon. Ruža napominje da to o stupu bismo morali tražiti jedino organizirano i dobro argumentirano. Zlatko napominje da oni o našim penzijama govore kao o dohotku što nije dobro i zato bi se trebao mijenjati zakon. Gosp. Ivoš predsjednik Udruge Hortusa napominje, da je prije za očekivati povećanje nego smanjenje poreza. Gosp. Juraj govori kako u poreznoj možemo sve reći ali oni zakon ne mogu mijenjati.

Zlatko Jambrešić, ispred Udruge Iseljenika, povratnika i useljenika, predložio je gospođu Ružu Studer iz Švicarske za predstavnika Savjeta Vlade RH, te kao Udruga podupiru kandidaturu  gospođe  Ruže Studer.

 

 1. Zahvala – Zlatko i Ruža su se zahvalili svim prisutnima na dolasku.

Oporezivanje inozemnih mirovina i osnivanje Udruge IPU – Iseljenici, povratnici i useljenici

2011. godine, na prijedlog tadašnjeg ministra financija Slavka Linića, u Saboru je prihvaćen dopunjen Zakon o izmjenama i dopunama zakona o porezu na dohodak s kojim su se počele oporezivati i inozemne mirovine. Zakon je na snagu stupio 1. 3. 2012. godine.

Odmah početkom 2013. Udruga povratnika iz Švicarske Hortus Helvetia šalje dopis na Ministarstvo financija i skreće im pažnju na novonastale probleme, na što dobivaju odgovor da je to po usvojenom Zakonu o oporezivanju dohodka tako. Na tome i ostaje. U lipnju 2013. Hrvatski svjetski kongres uputio je Ustavnom sudu prijedlog za ocjenu ustavnosti Zakona o porezu na dohodak. Nije nam poznato da li su dobili odgovor.

Ministarstvo financija i porezne uprave, bez opširnijih obavijesti šalju opomene tek u studenome 2015. inozemnim umirovljenicima povratnicima u RH i traže od njih retroaktivnu naplatu poreza od 2012. do 2015. godine.

Pošto su se mnogi umirovljenici vratili u domovinu prije nego je sporni Zakon dopunjen i nisu cijelo vrijeme dobili nikakve obavijesti da su odjednom postali porezni obveznici, mnogi od njih, zatečeni iznosima koje su dužni, počeli su tražiti savjete i pomoć. Za mnoge od njih je potraživanje retroaktivne naplate poreza nepremostiv teret koji ih dovodi u dužničko ropstvo i nesigurnu socijalnu budućnost.

Upravo ti umirovljenici povratnici, dali su ogroman doprinos u stvaranju države tijekom domovinskog rata a i kasnije. Počeli su se vraćati u domovinu koja im ovakvim diskriminirajućim porezima uništava sve snove o sigurnoj starosti. Sve više potencijalnih povratnika odustaje od povratka u domovinu, dok su se neki u međuvremenu odjavili i domovinu po drugi put napustili.

Razmišljajući o tome, odmah u prosincu 2015. (po pozivu porezne uprave), otvaram grupu na fb, Švicarska mirovina – Hrvatski porez, u želji da doznam kako se povratnici umirovljenici nose s tom problematikom.

Za većinu je to ogroman stres i neizvjesnost po pitanju njihovog daljnjeg života u domovini. Oni stariji, dobrim su dijelom u godinama kad im je potrebna pomoć ili se nalaze u domovima, neki su nemoćni i nepokretni. Određen broj povratnika otišao je u prijevremenu mirovinu te su podigli tkz. Pensionskassu (II. mirovinski stup), da dovrše svoje domove, kupe nekretninu te da imaju za život do punopravne starosne mirovine. Za sve to nema se razumjevanja te se tim povratnicima koji nisu znali za taj porezni Zakon a vratili se 2012. i kasnije, želi naplatiti 40% poreza, plus prirez. Na 100 000 Chf, to iznosi u pravilu oko 43 000 Chf.

Uvidjevši sve te probleme, tražio sam po portalima i grupama nekoga tko se angažira oko problema naših ljudi u iseljeništvu. Tu sam naišao na ime Ruže Studer. Kao suradnica jednog portala u Švicarskoj istom problematikom se bavi od 2013. godine, o tom je nekoliko puta pisala, govorila u emisiji Glas Hrvatske te zajedno s glavnim urednikom portala pokušavala objavama sunarodnjacima u Švicarskoj skrenuti pažnju na izmjene u Zakonu.

Nakon što smo se upoznali, odlučujemo zajedničkim snagama boriti se protiv te nepravde.

Osnivamo grupu na facebooku gdje nam se javlja veliki broj ljudi s tim problemom. U siječnju 2015. na HR-u u Glasu Domovine, govorimo o retroaktivnoj naplati poreza, visini poreza… Pokušavamo ljudima u mnogobrojnim pozivima dati savjete, podijeliti sa njima ono što znamo i što smo doznali.

Održavamo krajem ožujka 2016. skup u Hrvatskoj matici iseljenika u Zagrebu i šaljemo dopise raznim institucijama RH uz koje se veže taj porezni problem. Dogovaramo razgovore s Odborom za Hrvate izvan RH i pojedincima u Vladi RH.

Vodili smo razgovor s predstojnikom Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH, Zvonkom Milasom koji je potom posjetio Švicarsku, gdje se sastao s predstavnicima udruga i klubova iz Švicarske i koji je shvatio ovaj problem Hrvata izvan domovine i povratnika u domovinu.

Razgovarali smo u Hrvatskom Saboru s Odborom za Hrvate izvan RH, predsjednikom i članovima Odbora te im objasnili probleme s kojima su suočeni mnogi povratnici. Također smo im dali na znanje da se mnogi sunarodnjaci iz iseljeništva u domovini više ne osjećaju dobro došlim te odustaju od povratka. Sastanku su nazočili: predsjednik prof.dr.sc. Božo Ljubić, podpredsjednik Jaroslav Pecnik, te članovi Željko Glasnović, Domagoj Hajduković, Ivo Jelušić i Petar Škorić. Iskazali su razumijevanje, prepoznali problem i pokušati će nam pomoći.

Bilješka razgovora je dostavljena:

-HS-savjetnici za vanjske poslove

-Državnom Uredu za Hrvate izvan RH

-Ministarstvu financija

-Ministarstvu rada i mirovinskog osiguranja

-Ministarstvu vanjskih i europskih poslova

-Veleposlanstvu RH u Švicarskoj

-Odboru za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo

Da bi u ovim, a i svim problemima koji obuhvaćaju iseljenike, povratnike i useljenike mogli učinkovitije djelovati, pokrećemo osnivanje Udruge (koja je trenutno u osnivanju) Iseljenici, povratnici i useljenici.

Osnivanjem Udruge započinjemo globalno na ujedinjavanju izvandomovinskih, svijetom raseljenih Hrvata te povratnika i useljenika u domovinu.

Uz to, otvorio se novi portal www.moja-domovina.net koji će pisati o svim problemima koje imaju iseljenici, povratnici i useljenici.

Autor:

Zlatko Jambrešić